Polityka Prywatności i wykorzystywania plików Cookie w serwisie www.spotkaniazesztuka.pl

Fundacja PGE prowadzi na co dzień wiele działań w internecie i kanałach social media, w związku z tym zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności i wykorzystywania plików Cookie w serwisie www.spotkaniazesztuka.pl

Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym www.spotkaniazesztuka.pl , zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

 3. Serwis internetowy ma charakter informacyjny. Fundacja PGE dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne.

 4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

 5. Fundacja PGE oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa. W szczególności serwis nie zawiera treści, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 Gromadzenie danych

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką przez większość serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 1. Dodatkowo informujemy, że poprzez nasza stronę gromadzone są również dane przez Google Analytics, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie lub aplikacji, aby mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witrynami lub aplikacjami, które korzystają z Google Analytics. Użytkownicy strony www mogą dostosowywać pliki cookie i gromadzone dane za pomocą takich funkcji jak: ustawienia plików cookieidentyfikator User-IDImport danych i platforma Measurement Protocol

  Mechanizm cookies             

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są one zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika.

 2. Pliki Cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych.

 3. Fundacja PGE nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.

 4. Kwestie włączenia lub wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.

 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies?


Instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

  Odpowiedzialność

 1. Fundacja PGE nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Fundacja PGE przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

 2. Fundacja PGE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Fundację PGE nie mogą naruszać praw użytkownika.

  Odnośniki do innych stron

 1. Strona www.spotkaniazesztuka.pl zawiera odnośniki do innych stron.

 2. Fundacja PGE nie odpowiada za treści zamieszczone na tych stronach oraz za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prywatności, którymi kierują się spółki administrujące poszczególnymi stronami.

 3. Strona zwiera odnośniki do mediów społecznościowych, na których Fundacja PGE prowadzi swoje profile w tym między innymi Facebook.

 4. Poprzez narzędzia dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych gromadzimy informacje o użytkownikach Facebooka odwiedzających stronę www.spotkaniazesztuka.pl.

Dzięki tym informacjom monitorujemy aktywność na naszej stronie i prowadzimy tzw. remarketing tj. działanie reklamowe zwiększające liczbę odwiedzin na naszej witrynie. Facebook chroni prywatność swoich użytkowników zgodnie z przyjętymi przez siebie zasadami dostępnymi bezpośrednio w swoich serwisie. Fundacja PGE nie posiada dostępu do danych osobowych, które mogą być przetwarzane za pomocą wtyczek przez serwisy społecznościowe, Fundacja PGE posiada wyłącznie dostęp do wybranych statystyk i demografii.

 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady jakimi kierujemy się w obszarze ochrony danych osobowych oraz podstawowe klauzule informacyjne znajdują się na podstronie: www.spotkaniazesztuka.pl/rodo

 2. Dane osobowe użytkowników strony www.spotkaniazesztuka.pl gromadziły wyłącznie poprzez formularz kontaktowy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

 3. Informujemy, że dane zbierane przez formularz zamieszczony na stronie www.spotkaniazesztuka.pl są przetwarzane przez Fundacje PGE.

 4. Najczęściej dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości z niego korzystania, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.

 5. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z pod adresem rodo.fundacja.pge@gkpge.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa.

Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna przy formularzu kontaktowym

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.

 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 15.09.2022 r.