Wykonaj pracę plastyczną i wygraj atrakcyjne nagrody
dla siebie i swojej klasy

Fundacja PGE zaprasza do udziału w konkursie pt. „Spotkania ze sztuką”. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie przez Uczestnika własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, którego dzieło można obejrzeć w jednym z następujących muzeów: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie lub Muzeum Narodowym w Krakowie.

Technika wykonania Pracy Konkursowej jest dowolna, może to być: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), węgiel. Praca Konkursowa powinna mieć formę płaską oraz być wykonana na papierze technicznym, jednostronnie w formacie A2.

Do wygrania:

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII ze szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców.

Uczniowie klasy przygotowują prace konkursowe spośród których wybiorą jedną, która zostanie przekazana w konkursie jako Praca Konkursowa.

Uczestnicy wykonują Prace Konkursowe w następujących kategoriach wiekowych:

  1. klasy I –III;
  2. klasy IV-VI;
  3. klasy VII-VIII.

Zasady uczestnictwa określa Regulamin Konkursu

Harmonogram
1 Rozpoczęcie i ogłoszenie konkursu 19 września 2022
2 Zgłaszanie prac konkursowych 19 września – 17 października 2022
3 Ocena i wybór zwycięskich prac konkursowych przez Jury konkursowe 18 – 28 października 2022
4 Publikacja wyników konkursu 31 października 2022
5 Lekcje muzealne 14 listopada – 31 marca 2023
Muzea do wyboru pracy konkursowej

Muzeum Narodowe w Lublinie

Jedna z najstarszych i największych instytucji kultury we wschodniej Polsce. To tutaj - w murach lubelskiego zamku - w 1569 roku przypieczętowano akt połączenia Polski i Litwy w Rzeczpospolitą Obojga Narodów, o czym przypomną obraz Jana Matejki "Unia Lubelska”, prezentowany w lubelskim muzeum.

Zobacz więcej ➞

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum z przymiotnikiem "narodowe" w nazwie w Polsce. Zostało powołane do życia w 1879 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa. Do końca I wojny światowej było jedynym wielkim dostępnym dla publiczności muzeum na ziemiach polskich i do dziś pozostaje placówką o największej liczbie kolekcji, budynków i stałych galerii. Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum liczą ponad 900 tysięcy eksponatów, a jego misją jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej.

Zobacz więcej ➞

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Od 160 lat Muzeum Narodowe w Warszawie to jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce, a Galeria Sztuki XIX wieku, której Mecenasem jest PGE, prezentuje zbiory najwybitniejszych polskich artystów.

Zobacz więcej ➞

 

Spot