Wykonaj pracę plastyczną i wygraj atrakcyjne nagrody
dla siebie i swojej klasy

Fundacja PGE zaprasza do udziału w konkursie pt. „Spotkania ze sztuką”. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie przez Uczestnika własnej interpretacji wybranego obrazu Józefa Chełmońskiego.

Technika wykonania Pracy Konkursowej jest dowolna, może to być: ołówek, kredka, flamaster, farba (akwarelowa, olejna, akrylowa), węgiel. Praca Konkursowa powinna mieć formę płaską oraz być wykonana na papierze technicznym, jednostronnie w formacie A2.

Do wygrania:

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII ze szkół podstawowych zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 000 mieszkańców.

Uczniowie klasy przygotowują prace konkursowe spośród których wybiorą jedną, która zostanie przekazana w konkursie jako Praca Konkursowa.

Uczestnicy wykonują Prace Konkursowe w następujących kategoriach wiekowych:

  1. klasy I –III;
  2. klasy IV-VI;
  3. klasy VII-VIII.

Zasady uczestnictwa określa Regulamin Konkursu

Harmonogram
1 Rozpoczęcie i ogłoszenie konkursu 27 listopada 2023
2 Zgłaszanie prac konkursowych Do 4 stycznia 2024
3 Ocena i wybór zwycięskich prac konkursowych przez Jury konkursowe 4 – 18 stycznia 2024
4 Publikacja wyników konkursu 19 stycznia 2024
5 Lekcje muzealne Od lutego do czerwca 2024
Muzea do wyboru pracy konkursowej

Muzeum Narodowe w Lublinie

Jedna z najstarszych i największych instytucji kultury we wschodniej Polsce. To tutaj - w murach lubelskiego zamku - w 1569 roku przypieczętowano akt połączenia Polski i Litwy w Rzeczpospolitą Obojga Narodów, o czym przypomną obraz Jana Matejki "Unia Lubelska”, prezentowany w lubelskim muzeum.

Zobacz więcej ➞

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum z przymiotnikiem "narodowe" w nazwie w Polsce. Zostało powołane do życia w 1879 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa. Do końca I wojny światowej było jedynym wielkim dostępnym dla publiczności muzeum na ziemiach polskich i do dziś pozostaje placówką o największej liczbie kolekcji, budynków i stałych galerii. Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum liczą ponad 900 tysięcy eksponatów, a jego misją jest upowszechnianie sztuki polskiej i zagranicznej.

Zobacz więcej ➞

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

PGE jest mecenasem Muzeum Narodowego w Warszawie.

MNW, jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce, liczy 830 tysięcy dzieł sztuki polskiej i światowej. Gromadzi zbiory sztuki starożytnej (egipskiej, greckiej, rzymskiej), malarstwa polskiego od XIII wieku, a także malarstwa obcego (włoskie, francuskie, holenderskie, niemieckie i rosyjskie). Dzieła ze zbiorów Muzeum można oglądać w Gmachu Głównym i jego czterech oddziałach: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

Zobacz więcej ➞

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych instytucji muzealniczych w Polsce. Powstało w 1870 roku, a dziś zbiory liczą około 62 tysiące obiektów, od sztuki dawnej po współczesną. Obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, tkaniny, fotografie, a także przedmioty sztuki użytkowej, wzornictwo czy meble.

W głównym gmachu Muzeum, późnogotyckim klasztorze franciszkańskim, mieści się Oddział Sztuki Dawnej. Zbiory sztuki dawnej reprezentowane są przez dzieła malarstwa flamandzkiego i holenderskiego od XV do XVII wieku, z najważniejszym wśród nich obrazem Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny” oraz pracami takich mistrzów, jak Peter Brueghel Młodszy, Jan Brueghel Starszy, Jacob Swanenburgh, Paul Vredeman de Vries, Jan Fyt i wielu innych.

Ponadto instytucja posiada jeszcze 5 oddziałów mających swoje siedziby w zabytkowych budynkach. W Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie mieści się Oddział Sztuki Nowoczesnej, a w pobliskim Spichlerzu Opackim – Oddział Etnografii. Zielona Brama przy Długim Targu jest miejscem prezentacji różnorodnych wystaw czasowych. Znajduje się w niej również Gdańska Galeria Fotografii, w której prezentowane są bogate zbiory tego medium. W dworku Józefa Wybickiego w Będominie koło Kościerzyny, swoją siedzibę ma Muzeum Hymnu Narodowego, a w Waplewie Wielkim, w zabytkowym pałacu należącym niegdyś do rodu Sierakowskich, działa Muzeum Tradycji Szlacheckiej. W 2021 roku na postoczniowych terenach w Gdańsku powołano do życia NOMUS–najmłodsze muzeum sztuki współczesnej w Polsce.

Zobacz więcej ➞

 

Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Narodowe w Kielcach jest placówką z ponad 100-letnią tradycją. W swoich zbiorach posiada cenne eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki ludowej, literatury, archeologii i przyrody.

Muzeum ma pięć oddziałów: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Muzeum Archeologiczne w Wiślicy.

Zobacz więcej ➞

 

Spot