Konkurs „Spotkania ze sztuką”

„Spotkania ze sztuką” to konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, którego celem jest rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej polskim malarstwem oraz wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

PGE Polska Grupa Energetyczna dzieli się pozytywną energią płynącą z kultury i sztuki. Swoim mecenasem objęła między innymi:

Chcąc rozpropagować oraz upowszechnić wiedzę o bezcennych dziełach sztuki Fundacja PGE przygotowała konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Spotkania ze sztuką”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z całej Polski (klasy I – VIII) z miejscowości poniżej 50 tyś. mieszkańców i polega na przedstawieniu przez Ucznia, własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza (wykonaniu pracy malarskiej w formie płaskiej, dowolną techniką przy użyciu kredek, pasteli, farb itp.), którego dzieło można obejrzeć w jednym z następujących muzeów: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Lublinie lub Muzeum Narodowym w Krakowie. Reprezentować klasę w konkursie może tylko jedna praca plastyczna.

Fundacja PGE wraz z jury wyłoni w konkursie 90 prac plastycznych, które zostaną nagrodzone wycieczką do muzeum dla całej klasy oraz ciekawą lekcją muzealną wybraną przez klasę spośród udostępnionej listy. Autor pracy konkursowej otrzyma dodatkowo indywidualną nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł do wykorzystania w sklepie Empik.

Lekcje muzealne odbywać się będą w terminach od połowy listopada 2022 r. do końca marca 2023 r. w następujących Muzeach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie. Wycieczki będą odbywać się dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku. Terminy wycieczek zostaną przydzielone losowo przez Fundację PGE.

Po wyłonieniu zwycięskich prac oraz po przydzieleniu terminów lekcji dla danej klasy, opiekun klasy zorganizuje transport, którego koszt pokryje Fundacja PGE.

Dodatkowo opiekun klasy zobowiązany jest udokumentować wycieczkę poprzez wykonanie kilku zdjęć oraz krótkiej relacji filmowej z wycieczki. Przekazane materiały Fundacja PGE użyje do promocji konkursu „Spotkania ze sztuką” na stronie internetowej konkursu oraz w social mediach PGE. W związku z powyższym opiekun klasy zobowiązany jest do przesłania wszelkich zgód uczestników wycieczki, wymienionych w regulaminie konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Harmonogram
1 Rozpoczęcie i ogłoszenie konkursu 19 września 2022
2 Zgłaszanie prac konkursowych 19 września – 17 października 2022
3 Ocena i wybór zwycięskich prac konkursowych przez Jury konkursowe 18 – 28 października 2022
4 Publikacja wyników konkursu 31 października 2022
5 Lekcje muzealne 14 listopada – 31 marca 2023
Załączniki do pobrania